Bestrijden van ziekten en onkruiden - niveau 2

1. Opdracht: Onkruiden in de boomkwekerij

Het is belangrijk dat je onkruiden op de kwekerij snel weet te herkennen. Hieronder staan een aantal foto's van onkruiden (A t/m L) die veelvuldig voorkomen in de boomkwekerij.

 

A. B. C.

D. E. F.

G. H. I.

J.  K. L.

 

 

Schrijf de namen van de onkruiden op het antwoordvel.

Weet je het niet, kijk dan eens in Overzicht onkruiden boomkwekerij van AgriHolland of zoek het op in de Soortenbank.

2. Opdracht: Actuele ziekten en plagen

Welke ziekten en plagen zijn op dit moment een probleem in de boomkwekerij? Dat is natuurlijk sterk afhankelijk van de tijd van het jaar en het weer. Bekijk de Beeldenbank Ziekten en Plagen.

 

Zoek op deze website welke ziekten en plagen voorkomen in de boomteelt.
Beschrijf van 2 van deze ziekten of plagen hoe je ze op het gewas kunt herkennen.

3. Opdracht: Ziekten bij buxus

Een belangrijk boomkwekerijgewas is buxus. De buxus heeft nogal wat vijanden.

 

Kijk op de Beeldenbank Ziekten en Plagen en maak een lijstje van die vijanden. Schrijf erbij hoe je ze kunt herkennen.

4. Opdracht: Wat mankeert dit gewas?

Bekijk onderstaande foto van twee schadebeelden.

 

ziekteA.    keverB.

 

Hoe heet het schadebeeld bij A en door welke schimmel, bacterie of insect wordt het veroorzaakt?
Hoe heet het insect bij B?
Zoek in je boeken of op internet naar een bestrijdingsmethode. Beschrijf ook welke apparatuur je nodig hebt bij de bestrijding.

 

5. Opdracht: Maak een schade-fotoboek

Je gaat nu je eigen schade-fotoboek maken. Kies een gewas, bijvoorbeeld:


Zorg dat je een fototoestel hebt (of een telefoon met camera). Maak met je groep samen een fotoboek met minimaal 5 duidelijke foto's van schadebeelden, plaaginsecten of schimmels die schade veroorzaken in dat gewas in de boomkwekerij. Maak de foto's zelf in je omgeving, bij boomkwekerijbedrijven of op je praktijkbedrijf (kopieer ze niet van internet!).
Print de foto's uit en plak ze in een fotoboek. Maak een aparte lijst en schrijf daarop welke ziekte jullie groep denkt dat op de foto staat. Laat je fotoboek zien aan 2 andere leerlingen en laat hen ook zeggen om welke ziekten het gaat.
Schrijf de antwoorden van jullie groep en de andere leerlingen op je antwoordvel.

6. Opdracht: Onkruiden herkennen

vraag

Zoek 10 onkruiden op je stagebedrijf. Het mogen ook kiemplanten (jonge planten) zijn.

Probeer met behulp van de site Onkruidherkenning uit te zoeken welke onkruiden je hebt gevonden. Je kunt kijken naar kenmerken als blad, bloem of stengel.
Droog de onkruiden en plak ze in je portfolio voorzien van de juiste naam.

7. Opdracht: Test je kennis

Weet je genoeg van het bestrijden van ziekten en onkruiden bij boomkwekerijgewassen? Klik in het linkermenu op Webquiz en test jezelf. Als je antwoorden fout zijn, klik dan op Tip en zoek op de website tot je het goede antwoord hebt.

8. Opdracht: Wat heb je geleerd?

Welke kennis en vaardigheden heb je geleerd in bovenstaande opdrachten? Kruis aan en vul verder aan op je antwoordvel:

0 informatie zoeken op internet

0 rapporteren en presenteren

0 samenwerken

0 kritisch lezen

0 ....................................................

0 ....................................................