WebQuiz Chemisch bestrijden in de boomkwekerij - Test je kennis

Wat weet jij al van gewasbescherming met chemische middelen in de boomkwekerij? Er is hierover heel veel informatie op internet. Beantwoord onderstaande vragen en test je kennis.

 

1. Wat betekent het volgende symbool op het etiket van de verpakking van een bestrijdingsmiddel?

  Dit middel is bijtend op de huid wanneer het op de hand komt.
  Dit middel moet met de hand worden opgebracht op het gewas.
  Dit middel is licht ontvlambaar wanneer het op planten terecht komt.

 

2. Wat zijn driftarme spuitdoppen?

  Doppen die zorgen dat de gewasbeschermingsmiddelen alleen de grond onder de plant raken.
  Doppen die zorgen dat er zoveel mogelijk gewasbeschermingsmiddelen worden gespoten.
  Doppen die zorgen dat de gewasbeschermingsmiddelen zo weinig mogelijk wegwaaien.

 

3. Wat is een acaricide?

  Een middel tegen insecten die alleen maar in de bodem leven.
  Een middel tegen insecten.
  Een middel tegen spinnen en mijten.

 

4. Waarvoor staan de letters STORL op een verpakking van gewasbeschermingsmiddelen?

  STichting Opruiming Restanten Landbouwbestrijdingsmiddelen
  Spoelinrichtingen, Toelating, Opruimen en Reiniging Landbouwbestrijdingsmiddelen
  Spuitmiddelen voor Tuinbouw, Overheid en Raad Landbouwbedrijfsleven

 

5. Waar staat de afkorting MRL voor bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen?

  Milieu Research Landbouw
  Maximum Residue Limit
  Milieu Risico Level

 

6. Waar kun je een spuitlicentie halen of verlengen?

  Bij het Bureau Spuitlicenties.
  Bij het Bureau Erkenningen.
  Bij het Bureau Gewasbescherming.

 

7. Wat is geïntegreerde bestrijding?

  Het voorkomen van schade aan gewassen door ziekten en plagen zonder dat er gebruik wordt gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen.
  Het voorkomen van schade aan gewassen door ziekten en plagen met een minimale belasting voor het milieu.
  Het voorkomen van schade aan gewassen door ziekten en plagen op basis van een gewasbeschermingsplan.

 

8. Je wilt meeldauw bestrijden die diep in de plant zit. Wat gebruik je?

  Je gebruikt een spuit met luchtondersteuning en ketsdoppen.
  Je gebruikt ketsdoppen om een grotere hoeveelheid bestrijdingsmiddel te spuiten.
  Je gebruikt een spuit met luchtondersteuning om het blad goed te bereiken.

 

9. Wat bestrijd je met een herbicide?

  insecten
  onkruid
  schimmels

 

10. Welk plaagsinsect is dit?

  Spint
  Rode spin
  Roofmijt

 

11. Bos- en haagplantsoen heeft vaak last van 'kiemplantenziekte', ook wel omvalziekte, wortelbrand of smeul genoemd. Wat kun je daartegen doen?

  Het is een bodemziekte, je kunt de grond voor gebruik stomen of behandelen met methylbromide
  Het is een schimmelziekte, je kunt zaad gebruiken dat een coating heeft met fungiciden er in
  Het is een aantasting door kevers, je kunt spuiten met een insecticide om de larven van kevers te doden

 

12. Een spuitmasker kan het beste worden bewaard...

  In de bestrijdingsmiddelenkast zodat het masker niet in handen komt van onbevoegde personen.
  Op een koele, droge, donkere plaats en dan nog het liefst in een afgesloten emmer.
  Op een warme plaats zodat het masker snel kan opdrogen.

 

13. Stel, je hebt de keuze in het gebruik van de onderstaande onkruidbestrijdingsmiddelen. Welk middel is het minst belastend voor het milieu?

  Luxam MCPA 500 vloeibaar
  RoundUp Max
  Topgun Gebruiksklaar

 

14. Wanneer kun je het beste een onkruidbestrijdingsmiddel spuiten?

  Bij regen met een vochtige bodem.
  Bij droog weer met een droge bodem.
  Bij droog weer met een vochtige bodem.

 

15. Je ziet dit insect op je boom. Wat ga je spuiten?

  Niets. Het is een gaasvlieg die luizen eet.
  Een middel tegen allerlei insecten.
  Een middel specifiek tegen sluipwespen.