WebQuiz De boomkwekerij in Nederland (niveau 3/4) - Test je kennis

 

Wat weet jij van de boomkwekerij in Nederland? Beantwoord onderstaande vragen en test je kennis.

 

1. Welke uitspraak is juist?

  In de boomkwekerij zijn de bedrijven gemiddeld kleiner dan in de glastuinbouw
  In de boomkwekerij zijn de bedrijven gemiddeld even groot als in glastuinbouw
  In de boomkwekerij zijn de bedrijven gemiddeld groter dan in de glastuinbouw

 

2. Wat doet deze organisatie?

naktuinbouw
  Naktuinbouw geeft cursussen biologische gewasbescherming
  Naktuinbouw regelt de CAO voor kwekers
  Naktuinbouw keurt kwekerijgewassen

 

3. Wat hebben de volgende drie organisaties gemeen?

 

  Alle organisaties zijn opleidingsinstituten
  Alle organisaties zijn vertegenwoordigers voor de ondernemers in een eigen regio
  Alle organisaties hebben een eigen veilingsite op het internet

 

4. Voor hoeveel miljoen euro verkoopt de boomkwekerij jaarlijks aan producten?

  600 miljoen euro
  900 miljoen euro
  300 miljoen euro

 

5. Wat voor gegevens kun je uit een RFID-chip halen die in een boom kan worden ge√Įmplanteerd?

  RFID staat voor radio frequency identification. Dat wil zeggen dat in de chip allerlei informatie kan worden opgeslagen over bijvoorbeeld de dikte van de boom, de naam, de herkomst, etc.
  RFID staat voor rural finding device. Dat wil zeggen dat je vanuit je kantoor met een speciaal gps-zoeksysteem op je pc precies kan opzoeken welke boom waar op je perceel staat.
  RFID staat voor realtime financial drawings. Dat wil zeggen dat de teler altijd kan zien op de chip wat de boom tot dusver heeft gekost aan gewasbescherming, bemesting, en andere kosten.

 

6. Wat is de Blgg voor organisatie?

  De Blgg is een afdeling van Wageningen Universiteit die de bodem onderzoekt op bodemleven.
  De Blgg neemt onder andere bodemmonsters en onderzoekt deze op aanwezige meststoffen.
  De afkorting Blgg staat voor Boomkwekerij Les Groep Gewas en bodem.

 

7. Wat is de NVWA voor organisatie?

  De NVWA zorgt ervoor dat regels op het gebied van veiligheid op de werkvloer worden nageleefd.
  De NVWA zorgt ervoor dat gewasbeschermingsmiddelen worden gekeurd voordat ze gebruikt mogen worden in de glastuinbouw.
  De NVWA zorgt er onder andere voor dat regels op het gebied van voedselveiligheid, dierenwelzijn en milieu worden nageleefd.

 

8. Wat is een Greenport?

  Een Greenport is een aparte opleiding specifiek gericht op MBO-4 leerlingen richting tuinbouw.
  Een Greenport is een gebied waarin teeltbedrijven, toeleveranciers, handelsbedrijven, etc. samengevoegd zijn.
  Een Greenport is een soort bedrijventerrein waarbij een teeltbedrijf, transportbedrijf en veiling zijn samengevoegd in √©√©n gebouw.

 

9. De teelt van bosplantsoen vindt vooral plaats in ....

  Zundert
  Opheusden
  Boskoop

 

10. De internationale organisatie van tuinbouwproducenten (AIPH) vraagt aandacht voor 'De Groene Stad'. Wat is het doel hiervan?

  Meer aandacht voor woningbouw middenin de natuur zodat de woningnood wereldwijd verminderd wordt
  Meer aandacht voor groenaanleg in de stad want groen bevordert de gezondheid en de economie
  Meer aandacht voor tuinarchitectuur in de stad zodat de uitstraling van tuinen verbeterd wordt

 

11. Treeport Zundert wil een logistiek centrum worden. Wat doet een logistiek centrum?

  Koelen van boomkwekerijgewassen in koelcellen
  Bundelen van producten van verschillende boomkwekers en die gezamenlijk transporteren naar handelaren en klanten
  Beeldveilen, waarbij boomkwekerijgewassen in veilingzalen met foto's van de producten worden verkocht

 

12. Welk deel van het boomkwekerijoppervlak bestaat uit pot- en containerteelt?

  Circa 20%
  Circa 6%
  Circa 14%

 

13. Welk deel van het totale boomkwekerijareaal is momenteel biologische teelt?

  3 %
  1 %
  6 %

 

14. Wat is LTO Nederland voor organisatie?

  LTO Nederland staat voor Landbouw Toeleverings Organisatie Nederland. LTO is een brancheorganisatie voor toeleveringsbedrijven in de land- en tuinbouwsector.
  LTO Nederland staat voor Leveringsvoorwaarden Tuinbouw Ondernemers Nederland. LTO is een handelsorganisatie voor de tuinbouw die zorgdraagt voor het opstellen van handelsvoorwaarden.
  LTO Nederland staat voor Land en Tuinbouw Organisatie Nederland. LTO is een belangenbehartigingsorganisatie voor de gehele agrarische sector in Nederland.

 

15. Wat doet de Vaste Keurings Commissie?

  De VKC organiseert wedstrijden waarop de kwaliteit van sierplanten wordt beoordeeld
  De VKC keurt gewasbeschermingsmiddelen op hun werkzame stoffen
  De VKC keurt spuitapparatuur voor het verspreiden van gewasbeschermingsmiddelen