Personeelsbeleid boomkwekerij - niveau 3/4

1. Opdracht: Cao Open Teelten

De meeste werknemers in de boomkwekerij vallen onder de Cao Open Teelten. De officiële tekst van de cao Open Teelten vind je op de website salarisinformatie en bij de organisaties LTO Nederland en Anthos (beiden alleen voor leden toegankelijk). Als een bedrijf of werknemer vragen heeft over de cao kunnen die meestal beantwoord worden door LTO of de vakbonden.

In de Cao Open Teelten vind je informatie over werktijden, reiskosten, scholingsverlof en lonen bij bepaalde functies in de boomkwekerij.

 

Wat is een overbruggingsmogelijkheid?
Wat zou je verdienen per maand volgens de Cao Open Teelten 2010-2012 als je 19 jaar bent, zonder overbruggingsmogelijkheid, en je hebt als functie 'productiemedewerker' in de boomkwekerij?

2. Opdracht: Vacatures in de boomkwekerij

Als je op zoek bent naar een baan vind je die meestal het makkelijkste bij bedrijven die je al kent, van een stage, een studieopdracht, via familie enzovoort. Daarna ga je vacatures zoeken in regionale kranten, vakbladen en op internet. In de regio's met veel boomkwekerijgebieden hebben ook uitzendbureaus vaak boomkwekerijbanen. Als dat niet lukt kun je jezelf aanbieden bij bedrijven. Dat heet een open sollicitatie.

Waar vind je vacatures in de boomkwekerij op internet? Er zijn veel algemene vacaturebanken op internet waar af en toe een vacature in staat van boomkwekers of hoveniers. Er zijn een paar websites met een 'groene' vacaturebank of een tuinbouwvacaturebank waar je meer kans hebt leuke banen tegen te komen.
In welke vacaturebanken op internet zetten boomkwekers of hoveniers hun vacatures? Kijk maar eens op:

 

Geef de namen van 5 boomkwekerijfuncties die je hebt gevonden op bovenstaande websites.

 

Stel nu voor dat je aan de andere kant van de tafel zit: je bent boomkweker en zoekt een nieuwe medewerker. Deze moet kunnen sorteren, stek knippen, oppotten, gewasbescherming kunnen uitvoeren en planten verkoopklaar kunnen maken.

 

Schrijf zelf een vacaturetekst voor deze functie. Laat hierin de volgende punten terugkomen:
 
  • bedrijfsomschrijving;
  • functieomschrijving van de nieuwe medewerker;
  • functie-eisen;
  • hoe de sollicitant kan reageren.
Je mag de details van je bedrijf en de functie zelf verzinnen, als het maar een wervende tekst is.
Op welke manieren zou je jouw vacature bekend maken?
Wat is de goedkoopste manier om de vacature bekend te maken?

3. Opdracht: Seizoenarbeid

Als je voor je kwekerij voor een beperkte tijd werknemers nodig hebt, en je kunt geen Nederlandse werknemers vinden, dan kun je zoeken naar werknemers uit het buitenland. De overheid stelt daarbij extra eisen. Op de website Seizoenarbeid vind je meer informatie hierover. Voor mensen uit nieuwe EU-landen is via het project Seizoenarbeid een tewerkstellingsvergunning (TWV) aan te vragen zonder al te veel administratieve rompslomp.

 

Hoe lang duurt de procedure voor het aanvragen van een tewerkstellingsvergunning voor een Roemeense werknemer voor je boomkwekerijbedrijf?
Hoe lang mag de periode zijn waarvoor je de Roemeense werknemer maximaal aanneemt?

 

Bekijk nu de volgende website over ZZP'ers.

Wat betekent de afkorting ZZP?
Hoe lang mag een ZZP'er bij een bedrijf werken?

 

4. Opdracht: Opleiding en praktijk

Lees het artikel Boomkwekers zorgen zelf voor vakkundig personeel.

 

Waarom hebben boomkwekers zelf een opleiding opgezet?
Welke nadelen zie jij voor leerlingen van deze praktijkopleiding?

 

Lees de volgende pagina. Hier wordt gesproken over BOL en BBL opleidingen.

Wat is het verschil tussen een BOL en een BBL-opleiding?

5. Opdracht: Motiveren van medewerkers

Het moeilijkste onderdeel van leidinggeven is waarschijnlijk het motiveren van werknemers. Iedere werknemer heeft andere behoeften en motivaties. Een gemotiveerde werknemer is meer bereid om zich in te zetten voor het bedrijf dan een gedemotiveerde werknemer.

Lees het artikel Visie op ziekteverzuim. Ga nu zelf na wat voor maatregelen een werkgever zou kunnen nemen om het personeel beter te motiveren.
Bekijk op de website www.123test.nl hoe gemotiveerd jij bent voor je studie en/of je werk.

 

Bekijk nu de site van Pameijer & Partners.

Welke oplossingen worden aangedragen om het ziekteverzuim onder personeel te verlagen?

Voor een werkgever is het belangrijk om werknemers datgene leren waaraan in hun dagelijkse werk behoefte aan is. Alleen op die manier leveren ze een optimale bijdrage aan uw kwekerij en leren ze met plezier. Bij het bepalen van de scholingsbehoefte is echter niet alleen de wens van de werknemer van belang maar speelt ook de toekomstvisie van het boomkwekerijbedrijf een rol.Veranderingen in de markt, de wetgeving, de technologie enz. hebben invloed op de kennisbehoefte van het bedrijf en het personeel.
Het inventariseren van de scholingsbehoefte voor nu en in de toekomst kan planmatig worden aangepakt. Scholingsconsulent voor de boomkwekerij Piet Verhoeven heeft hiervoor een handig Stappenplan gemaakt.

 

Lees het stappenplan door.
 
  • Wat wordt bedoeld met 'Collectieve opleidingsbehoefte'?
  • Welke 5 punten kun je het beste in een opleidingsoverzicht vermelden?
  • Hoe zou jij beoordelen wat het effect van een opleiding is geweest nadat je medewerkers die hebben gedaan?

6. Opdracht: Denk aan je gezondheid

Goed personeelsbeleid betekent ook denken aan de gezondheid van je medewerkers. In de boomkwekerij zijn nogal wat handelingen die het lichaam zwaar belasten. Voor sommige handelingen zijn er alternatieven die het werk minder zwaar maken. Stigas heeft voor de boomkwekerij een aantal arbeidsvriendelijke hulpmiddelen geselecteerd die de lichamelijke belasting kunnen verminderen.

 

Kijk op de website van Stigas en noem 7 arbeidsvriendelijke hulpmiddelen voor de boomkwekerij.
Kies 2 hulpmiddelen uit. Beschrijf voor beiden:
 
  • Voor welk soort boomkwekerijbedrijven het hulpmiddel interessant is.
  • Waarom het hulpmiddel beter is voor de gezondheid dan de gangbare werkwijze in de boomkwekerij.
  • Waarom een boomkweker zou besluiten het hulpmiddel toch niet aan te schaffen.

7. Opdracht: Zet een ander aan het werk

Stel, je werkt op de boomkwekerij en je krijgt een nieuwe collega die nog niet veel weet van boomteelt. Je moet je nieuwe collega uitleggen hoe hij/zij laanbomen moet snoeien.

 

Bedenk wat je zou zeggen, welke gereedschappen je zou pakken en welke aanwijzingen je zou geven. Noteer dit op het antwoordvel.
Je kijkt daarna natuurlijk of 'die nieuwe' het goed doet. Waar let je vooral op?
film Nu ga je een videofilmpje maken van je instructie. Je werkt in 3-tallen: iemand speelt de boomkweker die instructies geeft, iemand speelt de nieuwe collega en de derde maakt de video.
film Zet jullie videofilmpje op de site Youtube. Geef als omschrijving 'webquest boomkwekerij' en je naam. Zo kunnen andere leerlingen ook jouw filmpje bekijken.

8. Opdracht: Test je kennis

Weet je genoeg van personeelsbeleid? Klik in het linkermenu op Webquiz en test jezelf. Als je antwoorden fout zijn, klik dan op Tip en zoek op de website tot je het goede antwoord hebt.

9. Opdracht: Wat heb je geleerd?

Welke kennis en vaardigheden heb je geleerd in bovenstaande opdrachten? Kruis aan en vul verder aan op je antwoordvel:

0 informatie zoeken op internet

0 rapporteren en presenteren

0 samenwerken

0 kritisch lezen

0 ....................................................

0 ....................................................