Teelten en culturen - niveau 2

1. Opdracht: Welke cultuur is dit?

De boomkwekerij in Nederland telt een aantal cultuurgroepen. Deze kun je terugvinden achter de volgende link.

 

Zoek op welke cultuurgroepen er zijn.
Geef van de gewassen van onderstaande 12 foto’s aan bij welke cultuurgroep ze horen.

 

 

 

1.  2.  3.
4.  5.  6.
7.  8.  9.
10.11.  12.

2. Opdracht: Ontwikkelingen in de culturen

Je gaat nu één cultuurgroep wat diepgaander bekijken. Je mag kiezen welke cultuurgroep je het meest interessant vindt. Klik in onderstaand lijstje op de link onder die cultuurgroep en je vindt een overzicht van de belangrijkste informatie hierover. Lees dit door en beantwoord dan de volgende vragen.

 

 

Wat zijn de taken van de cultuurgroep?
Op de website van je cultuurgroep kun je onderaan de pagina enkele documenten downloaden. Zoek in deze documenten op met welke organisaties je cultuurgroep samenwerkt.
Zoek voor de organisaties die je hebt gevonden op wat ze doen.

3. Opdracht: Boomteeltgebieden en hun teelten

Het aantal verschillende gewassen dat boomkwekers telen, loopt in de duizenden. Elke boomkweker heeft zich echter gespecialiseerd in een aantal gewassen. Die keuze voor gewassen is onder meer afhankelijk van de grondsoort, de kennis en ervaring van de teler, de omvang van het bedrijf, de  kijk op de afzetmarkt, etc..

 

Kenmerkend voor de Nederlandse boomkwekerij zijn de teeltcentra. In zo’n teeltcentrum zitten veel boomkwekers bijeen die gewassen uit een bepaalde cultuurgroep kweken. Het sierteeltcentrum Boskoop is een van de bekendste. Honderden bedrijven kweken hier sierheesters en coniferen in de volle grond of in pot. Hier zijn ook van oudsher de grote handelskwekerijen gevestigd. 

 

De grondsoort in een teeltcentrum is belangrijk – de boomkwekerij in Boskoop is daar vooral ontstaan door de veengrond. Teeltcentra bieden ook andere voordelen voor de daar gevestigde bedrijven: er is veel kennis aanwezig, het is gemakkelijk om onderlinge ervaringen uit te wisselen en er zijn veel ondersteunende diensten aanwezig, zoals transportbedrijven, exporteurs, loonbedrijven met machines en adviseurs.

 

Wat is het verschil in de kluit (het wortelstelsel) van laanbomen op zandgrond, veengrond en kleigrond?

 


In de volgende opdrachten ga je eerst uitzoeken welke grondsoorten de teeltcentra hebben en daarna welke gewassen hier vooral geteeld worden.

 

Welke grondsoort hebben de grote boomteeltcentra? Klik op onderstaand kaartje en sleep de grondsoorten naar de boomteeltcentra op de kaart. Als je plaatje helemaal goed is, neem je de antwoorden over op je antwoordvel.
 
grondsoort

 

Welke cultuurgroep wordt vooral gekweekt in welk teeltcentrum? Klik op onderstaand kaartje en sleep het plaatje met de meest voorkomende teelt op de juiste plek op de kaart. Als je plaatje helemaal goed is, neem je de antwoorden over op je antwoordvel.
Hulp nodig? Kijk dan op Boomteeltcentra.
 
centra

4. Opdracht: Verschillen tussen vollegrond en containerteelt

Bekijk de volgende 4 foto’s.

 

Laanbomen container en vollegrond

 

Conifeer container en vollegrond

 

Tussen vollegrondsteelt en containerteelt bestaan verschillen in het bestrijden van onkruid. Welke?
"Hoe wordt bij de containerteelten op de foto's water gegeven? Zou het in de vollegrond op dezelfde manier gebeuren?
Stel dat het twee weken lang heel veel heeft geregend. Welke percelen van de twee teeltmethoden zijn na zware regenval beter te betreden?
Zet op je antwoordenvel welke teelt jouw voorkeur heeft en waarom.

5. Opdracht: Handelingen per gewas

Welke handelingen je als medewerker moet verrichten verschilt sterk per teelt. Hieronder staan een aantal werkzaamheden genoemd die veel voorkomen in de boomkwekerij.

 


Kies nu één van onderstaande teeltsoorten die plaatsvinden op je stagebedrijf.

 

 

Schrijf op welke teeltsoort je hebt gekozen. Vermeld daarachter welke van de genoemde werkzaamheden voorkomen op je stagebedrijf.
Maak een top-3 van handelingen die op het stagebedrijf de meeste tijd in beslag nemen.
Komen er op het stagebedrijf ook handelingen voor die nog niet zijn genoemd? Schrijf deze op.
Probeer nu ook nog voor twee andere soorten teelten te bedenken welke handelingen de meeste tijd kosten en bespreek dit met je docent.

6. Opdracht: Containerveld en bassin

Bekijk de volgende foto van een containerveld in aanleg.

 

Als je goed kijkt zie je dat de velden iets aflopen. Waarom is dat?
Wat gebeurt er met het water dat van het containerveld afstroomt?

 

Bekijk de volgende foto.

 

Kun je enkele voordelen noemen van de opvang van water in bassins?
 

Denk daarbij onder andere aan:

  • Kosten water
  • Bemesting
  • Temperatuur van het water
  • Mogelijkheid tot ontijzering

 

Bekijk de website van Combinatie Mauritz.

 

Hoe wordt de watergift bij deze planten verzorgd?

 

Bekijk de volgende foto.

 

De eerste paar bomen op de foto staan in een steun. Ga na wat de functie is van zo’n steun en waarom niet alle bomen in een steun staan?

7. Opdracht: Opkweekkas

Bekijk de volgende foto. Hier zie je eigenlijk een tunnelkas in een gewone kas.

 

 

 

Waarom staat er een tunnelkas in een gewone kas?

 

 

Bekijk de volgende foto.  

 

 

 

Kijk naar het formaat van de planten en de trees waar ze instaan. Wat vind jij dat er moet gebeuren met deze planten?

8. Opdracht: Test je kennis

Weet je genoeg van teelten? Klik in het linkermenu op Webquiz en test jezelf. Als je antwoorden fout zijn, klik dan op Tip en zoek op de website tot je het goede antwoord hebt.

9. Opdracht: Wat heb je geleerd?

Welke kennis en vaardigheden heb je geleerd in bovenstaande opdrachten? Kruis aan en vul verder aan op je antwoordvel:

0 informatie zoeken op internet

0 rapporteren en presenteren

0 samenwerken

0 kritisch lezen

0 ....................................................

0 ....................................................