Teelten en culturen - niveau 3/4

1. Opdracht: De waarde van culturen vergeleken

Het ene gewas levert veel meer inkomsten per hectare op dan het andere. De productiewaarde van de boomkwekerij is berekend door het onderzoeksinstituut LEI en uitgedrukt in SO's. Een SO (Standard Output) is een economische vastgestelde waarde. Tot 2010 werd er nog gerekend in NGE's. Er is een duidelijk verschil in uitgangspunt tussen de oude en de nieuwe norm: de NGE is gerelateerd aan het (bruto) saldo en de SO aan de omzet van een bedrijf.

 

Productgroep

NGE-waarde per ha (2010)

Bos & haagplantsoen

9,6727

Park & laanbomen

11,4909

Vruchtbomen

8,2182

Rozen

10,6909

Sierconiferen

26,6909

Sierheesters/klimplanten

62,6909

Vaste planten

35,3455

Kasoppervlak

185,818

 

Als je een kleine oppervlakte hebt op je bedrijf, wat is dan het meest lucratief om te telen volgens bovenstaand schema?

 

Zoek op de website van het LEI de rekenmodule op.

 

Geef in je eigen woorden aan wat SO en NGE betekent.
Bereken voor je stagebedrijf of het bedrijf waar je werkt het aantal NGE.
Zundert heeft één van de grootste boomkwekerijarealen van Nederland. Zundert produceert echter minder dan 10% van de omzet in de boomkwekerij. Leg uit hoe dit komt.

 

2. Opdracht: Ontwikkelingen in de culturen

Je gaat nu één cultuurgroep wat diepgaander bekijken. Je mag kiezen welke cultuurgroep je het meest interessant vindt. Klik in onderstaand lijstje op de link onder die cultuurgroep en je vindt een overzicht van de belangrijkste informatie hierover. Lees dit door en beantwoord dan de volgende vragen.

 

 

Wat zijn belangrijke afzetmarkten voor de cultuurgroep die je hebt gekozen?
Welke milieuproblemen spelen in die cultuurgroep?
Welke zaken denken onderzoekers te kunnen verbeteren in deze teelten?
Welke ontwikkelingen binnen de cultuurgroep vind je op je stagebedrijf terug? Welke ontwikkelingen zouden nog kunnen worden opgepakt door jouw stagebedrijf en hoe zouden deze kunnen worden doorgevoerd?

 

3. Opdracht: Verschillen tussen vollegrond en containerteelt

Bekijk de volgende 4 foto’s

 

Laanbomen container en vollegrond

 

Conifeer container en vollegrond

 

Ga na wat de verschillen zijn tussen de teelten in:

 

Maak een overzichtelijke tabel waarin je de verschillen kunt weergeven. Neem in de tabel ook ruimte op voor opmerkingen, zodat je je mening kunt geven over de voor- of nadelen van de teelten.
Zet op je antwoordvel je mening over de voor- of nadelen van de teelten tegenover elkaar.

 

Als je de opdracht moeilijk vindt kun je enkele tips vinden op onder andere de volgende websites:

Maar je kan natuurlijk ook zelf op het internet gaan zoeken!

 

4. Opdracht: Handelingen per gewas

Welke handelingen je als medewerker moet verrichten verschilt sterk per teelt. Bij een laanbomenkweker zul je bijvoorbeeld meer tijd bezig zijn met het machinaal rooien dan bij een kweker van vaste planten. Onderstaand zie je in een grafiek uitgezet bij de cultuurgroepen hoeveel tijd er aan bepaalde handelingen wordt besteed. Het zijn taaktijden voor een gemiddeld boomkwekerijbedrijf. De grafiek geeft alleen een indicatie - in werkelijkheid zullen de tijden afhangen van de geteelde gewassen, de grondsoort, de ervaring van de werknemers, de beschikbare machines etc.

 

 

Met welk werk zul je het meeste bezig zijn in de containerteelt van heesters?
En welke handeling is het meest arbeidsintensief in de rozenteelt in de vollegrond?
Noem 3 opvallende verschillen tussen de teelt van bos- en haagplantsoen en de teelt van laanbomen.
Leg op basis van deze grafiek uit waarom een teler van bos- en haagplantsoen graag goedkope laagopgeleide medewerkers uit Polen wil hebben, maar waarom dat voor een laanbomenteler minder geschikt is.

 

5. Opdracht: Welk bedrijf past bij jou?

Er zijn vele soorten boomkwekerijbedrijven. De één kweekt laanbomen, de ander heesters in containerteelt. De één heeft een breed assortiment, de ander teelt maar 3 soorten. De één koopt de nieuwste machines, de ander doet veel met de hand. De één levert aan het buitenland, de volgende vooral aan gemeenten en een derde juist aan tuincentra. Het ene bedrijf produceert zo veel mogelijk, het andere alleen de beste kwaliteit met veel handwerk of zelfs biologisch. Zo kan elk bedrijf succesvol zijn met zijn eigen specialisatie. Je gaat een vergelijking maken tussen bedrijven.

 

Kies uit de volgende verzamelsite van boomkwekerijen 3 min of meer sterk van elkaar verschillende bedrijven en beoordeel elk bedrijf op de eigenschappen uit de tabel die je onderstaand ziet. Geef een score voor de factoren omvang bedrijf, breedte assortiment, arbeidsintensief, sterk gemechaniseerd, kennisintensief en export waarbij 1 = veel/groot, 2 = middelmatig, 3 = weinig/klein.

Je mag onderaan de tabel zelf nog factoren toevoegen als je wilt.

 

Welk soort bedrijf past bij jou? Waar kun je het beste gaan werken? Daarbij kun je rekening houden met jouw voorkeuren. Houdt je van zware arbeid, precieze handelingen zoals snoeien en enten, wil je werken met nieuwe apparatuur en machines, vind je het leuk om zelf te vermeerderen, werk je liever buiten of binnen (kasteelt), houd je van veel contacten met klanten, vindt je buitenlandse handel interessant? En zo zijn er nog veel meer redenen.

 

Geef op basis van je bevindingen aan welk soort bedrijf jouw voorkeur heeft en geef hiervoor je redenen.
In welke regio in Nederland vind je de meeste bedrijven van jouw voorkeur?
Zoek op internet 5 bedrijven die overeenkomen met jouw voorkeur en noteer hun naam en website.

 

6. Opdracht: Groeibeperking door afdekmateriaal?

Steeds meer boomtelers maken gebruik van afdekmateriaal bij potten in de containerteelt. Het afdekmateriaal zorgt ervoor dat er minder onkruid in de potten komt te staan en dat de grond minder snel uitdroogt.


Lees het volgende verslag van de DLV. Maar je mag ook zelf zoeken op het internet.

 

Waarom zijn containerplanten aan de rand van een bed altijd droger dan de planten die middenin staan?
In de praktijk wordt gesteld dat afdekmateriaal de groei van containerplanten kan verminderen. Leg in je eigen woorden uit wat de eigenlijke oorzaak van groeivermindering is bij het gebruik van afdekmateriaal.
Wat gebeurt er met de plant als het vochtniveau in de pot te hoog wordt?
Uit onderzoek naar de doordringbaarheid van kokosmatjes met water met daarin aaltjes tegen de schadelijke taxuskever blijkt dat de matten de aaltjes tegenhouden, waardoor er minder aaltjes in de bodem terecht komen. Wat zou de teler volgens jou moeten doen naar aanleiding van de uitkomst van het onderzoek? Motiveer je antwoord.

 

Foto's van het onderzoek gehouden op een boomkwekerij.

 

7. Opdracht: Beregening en bemesting in volle grond en containerteelt

Lees de volgende pagina’s uit het rapport Best Practices Boomteelt.

 

Waarom kan het nodig zijn om in de containerteelt te gaan beregenen, terwijl er eigenlijk voldoende neerslag is gevallen?

 

In de volle grond worden nog wel eens groenbemesters geteeld (zie ook webquest bodem en bemesting).

 

Denk logisch na: worden er ook groenbemesters gebruikt in de containerteelt? Waarom wel of niet?
Uit het artikel blijkt dat sommige telers in de volle grond niet graag groenbemesters gebruiken, waarom niet??
Wat is de reden dat tuinders in andere sectoren juist wél groenbemesters gebruiken? Zoek op internet, geef meerdere redenen.

 

Hoewel containervelden grotendeels echt eigendom zijn van de boomteeltbedrijven, worden de velden in de volle grond nogal eens gepacht.

 

Zoek op internet op wat het pachten van grond precies betekent.

 

Als je er niet uitkomt, kijk dan op de volgende website.

 

Ga nog even terug naar het rapport Best Practices boomteelt.

 

Waarom zou een teler wel investeren in het organische stofgehalte van zijn eigen grond en niet in dat van pachtgrond?

 

 

8. Opdracht: Het gebruik van kassen bij boomteeltbedrijven

Een toenemend aantal boomtelers maakt voor de opkweek van stek of voor de gehele teelt gebruik van een beschermde teeltomgeving.
Lees de volgende pagina in het dossier Kassenbouw op de website van AgriHolland en ga naar de pagina Stand van de Techniek.

 

Welke van de genoemde kassen worden veel gebruikt in de boomkwekerij?
Waarom kiezen de meeste boomtelers bij de keuze voor een nieuwe kas voor een foliekas?
Welk voordeel heeft het telen van gewassen in kassen t.o.v. de buitenlucht?
Een stukje theorie: Welke 7 productiefactoren zijn er ook al weer belangrijk voor de groei van een plant? (Meer informatie in het dossier kassenbouw).

 

Bekijk nu de volgende foto:

 

Probeer na te denken wat de functies zijn van de ventilator en het luchtraam. Welke van bovengenoemde productiefactoren kun je mede sturen door middel van de luchtramen?
Op welke 4 manieren kun je de temperatuur regelen in een kas??

 

Bekijk nu deze foto:

 

Welke manieren van het verwarmen van een kas kun je ontdekken?

 

 

9. Opdracht: Test je kennis

Weet je genoeg van teelten? Klik in het linkermenu op Webquiz en test jezelf. Als je antwoorden fout zijn, klik dan op Tip en zoek op de website tot je het goede antwoord hebt.

10. Opdracht: Wat heb je geleerd?

Welke kennis en vaardigheden heb je geleerd in bovenstaande opdrachten? Kruis aan en vul verder aan op je antwoordvel:

0 informatie zoeken op internet

0 rapporteren en presenteren

0 samenwerken

0 kritisch lezen

0 ....................................................

0 ....................................................