Veilig werken in de boomkwekerij (niveau 2) - Test je kennis

 

Wat weet jij al van veilig werkenin de boomkwekerij? Er is hierover heel veel informatie op internet. Beantwoord onderstaande vragen en test je kennis.

 

 

1. Bij het uitvoeren van chemische gewasbescherming gebruik je persoonlijke beschermingsmiddelen. Wat is de juiste volgorde om de zogenaamde PBM's uit te trekken na gebruik?

  1. masker, 2. overall, 3. laarzen, 4. handschoenen
  1. handschoenen, 2. masker, 3. overall, 4. laarzen
  1. masker, 2. handschoenen, 3. overall, 4. laarzen

 

2. Bij welke bedrijven is het in dienst hebben van een BHV'er (bedrijfshulpverlener) verplicht?

  Bij alle bedrijven met meer dan 15 medewerkers.
  Bij alle bedrijven met een werkgever en 1 of meerdere werknemers.
  Als er geen medewerkers zijn met een EHBO-diploma.

 

3. Stel: op een boomkwekerij werken 8 mensen, die ook regelmatig samen in een schuur werken. Moet dit bedrijf een bedrijfsnoodplan of calamiteitenplan opstellen?

  Nee
  Ja
  Ja, maar alleen als de schuur maar 1 deur heeft

 

4. Jouw werkgever heeft een heftruck uit 1995. Moet hierin een veiligheidgordel zitten?

  Nee.
  Ja.
  Ja, maar je hoeft de gordel niet te gebruiken.

 

5. Vul de zin aan: Op een bedrijf met 65 medewerkers moeten er minimaal ... BHV'ers aanwezig zijn.

  6
  2
  4

 

6. Waar moet je op letten als je een plant gaat uitspitten?

  Probeer zo recht mogelijk te staan.
  Trap altijd met je linkerbeen op de spade.
  Buig je rug zover mogelijk naar voren.

 

7. Stel, je moet van je werkgever op een heftruck rijden. Welke van onderstaande beweringen is waar?

  1. Jongeren van 16 en 17 mogen alleen onder toezicht een heftruck besturen.
  2. Na het behalen van een heftruckcertificaat mag iedereen zonder toezicht op een heftruck rijden.
  3. Als je jonger bent dan 16 jaar, mag je geen heftruck besturen.
  1 en 2 zijn juist
  1 en 3 zijn juist
  2 en 3 zijn juist

 

8. Mag je bij het reinigen van het kasdek op een heftruck staan?

  Dat mag alleen als de heftruck een officiĂ«le werkbak heeft.
  Nee, dat mag niet, het is wettelijk verboden.
  Ja, dat mag, als je maar voorzichtig doet.

 

9. Vanaf 1 juli 2015 zijn er andere regels voor het trekkerrijbewijs. Voor welke mensen is het hebben van een trekkerrijbewijs dan verplicht?

  Voor iedereen van 16 tot 18 jaar die wil gaan werken met een trekker.
  Voor iedereen vanaf 18 jaar die wil gaan werken met een trekker.
  Voor iedereen vanaf 16 jaar die wil gaan werken met een trekker.

 

10. Stel; je werkt op een plaats of bij een machine waar veel lawaai (boven 85 dB) wordt geproduceerd. Je wil echter geen oordoppen opdoen, omdat deze niet fijn zitten. Wat kan je werkgever voor maatregelen nemen?

  Je werkgever kan niets doen, dit is puur de verantwoordelijkheid van de werknemer.
  Als je bij herhaling weigert je oordoppen te gebruiken, kan je werkgever je schorsen of zelfs ontslaan.
  Je werkgever moet er maar voor zorgen dat het lawaai bij de machines minder wordt.

 

11. Hoveniers en boomkwekers die veel snoeien hebben vaker gezondheidsklachten aan armen en handen. Welke snoeischaren zijn het beste voor de gezondheid omdat het minder kracht kost en minder schokt?

  Een handschaar.
  Een elektrische snoeischaar.
  Een pneumatische snoeischaar.

 

12. Stel, je werkt in de boomkwekerij en je ziet een rode plek op je lichaam verschijnen. Ga je hiermee naar de dokter?

  Nee, het lijkt op een beet van een gaasvlieg, die is ongevaarlijk.
  Nee, het lijkt op een beet van een teek, die is ongevaarlijk.
  Ja, het lijkt op een beet van een teek met de ziekte van Lyme.

 

13. Sommige boomkwekers huisvesten seizoenskrachten op het bedrijf zelf in een loods of in caravans. Aan welke van de volgende eisen moet de kweker voldoen als de loods of caravan verzekerd moet worden tegen brand en/of schade?

  In de caravan of loods moet altijd een poeder- of sproeischuimblusser aanwezig zijn en er moeten verbodsbordjes hangen waarop staat dat roken en frituren in de loods of caravan verboden is.
  Afvalbakken en brandbare materialen moeten buiten de loods en/of caravan worden geplaatst zodat het risico op brand zo klein mogelijk wordt gemaakt.
  Caravans en loodsen moeten altijd binnen 10 meter van de bedrijfsgebouwen staan voor de veiligheid, zodat men bij brand gebruik kan maken van de blussers in de gebouwen.

 

14. Tuinbouwgewassen worden vaak op substraat geteeld. Als bemesting wordt het substraat geĂŻnjecteerd met vloeibare meststoffen. Welke van onderstaande gevaren gelden bij het gebruik van vloeibare meststoffen?

  1. Wanneer twee verschillende meststoffen bij elkaar worden gebruikt, kunnen zeer giftige gassen vrijkomen.
  2. De meststoffen zijn vaak sterke zuren die zonder verdunning brandwonden kunnen veroorzaken.
  1 is juist
  2 is juist
  1 en 2 zijn beide juist

 

15. Een veldspuit voor het uitvoeren van gewasbescherming moet verplicht worden gekeurd elke ...

  2 jaar
  4 jaar
  3 jaar