Veilig werken - niveau 3/4

1. Opdracht: Taak van de ondernemer

Als ondernemer met werknemers in dienst moet je ervoor zorgen dat de veiligheid van de medewerkers en bezoekers op je bedrijf gewaarborgd is. Bekijk de websites van Stigas en Arboportaal.

 

Zoek op de bovenstaande websites op wat je plichten zijn als ondernemer aangaande persoonlijke beschermingsmiddelen voor je medewerkers.
Hebben je werknemers op het bedrijf ook plichten aangaande de genomen maatregelen?
Stel, het is buiten 10 graden, het regent en er moeten bomen worden gerooid. Wat is de plicht van de ondernemer?

 

2. Opdracht: Veilig werken en je werkomgeving

Op een ladder, op een heftruck, in een loods of in een laboratorium. De ene werkomgeving is veiliger dan de andere. Toch loop je op elke werkplek grotere of kleinere risico's. Op een ladder is er de kans dat je valt, op een heftruck de kans dat je onder lading terecht komt. Voor elke werkplek zijn er daarom specifieke zaken waar je op moet letten. In deze opdracht ga je voor je stagebedrijf uitzoeken hoe het is gesteld met de veiligheid op de werkplek. Daarvoor maak je gebruik van informatie die je onder meer kunt vinden op de websites van Stigas en Arboportaal.

 

Ga met betrekking tot het punt 'machineveiligheid' na welke mogelijke gevaren er zijn op het bedrijf en noteer deze. Beperk je hierbij tot 3 machines.
Als je dit hebt geanalyseerd, kun je nagaan of er daadwerkelijke gevaren aanwezig zijn. Maak ook hiervan notitie.
Stel nu per geval vast welke maatregelen er getroffen moeten worden om de veiligheid te vergroten en maak hiervan tevens een kostenbegroting.
Welke wet- en regelgeving is op machineveiligheid van toepassing? Is hieraan voldaan?

 

3. Opdracht: Risico -Inventarisatie & -Evaluatie

Op grond van de Arbo-wet 1998 is een werkgever verplicht een Risico -Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) te hebben. Een RI&E houdt in dat de werkgever nagaat of er in zijn bedrijf voldoende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om schade aan de gezondheid van de werkgever en zijn werknemers te voorkomen en of er meer kan/moet worden gedaan. Kijk op de sites van Stigas en Arboportaal voor meer informatie.

 

Is alleen de werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid in het bedrijf?
Vul nu zelf een deel van het formulier in voor een echte Risico-Inventarisatie en -Evaluatie voor de boomkwekerij. Je doet alleen een inventarisatie van de problemen. Je kunt gebruik maken van de informatie die je in de vorige opdracht hebt verzameld. Neem je praktijkbedrijf in gedachten of een andere boomkwekerij die je goed kent. Doe dan als volgt:
 
  • Ga naar RI&E Boomkwekerijen op de website van het steunpunt RI&E.
  • Let op: je moet wel registreren, dus maak een registratienaam.
  • Als je het handig vindt kun je kiezen voor 'Complete vragenlijst afdrukken' en deze lijst printen en meenemen naar je stagebedrijf.
  • Klik in het menu boven voor 'Inventariseren'
  • Vul alle vragen in in het onderdeel 'Inventariseren'. Dit kost je wel 15-30 minuten!
  • Zodra de knop 'Evalueren' bruin wordt stop je.
  • Klik op de knop 'RIE Opslaan'. Kies Opslaan en geef op waar het bestand moet worden bewaard.
  • Dit bestand kun je opnemen in je portfolio.

 

 

 

4. Opdracht: Certificering en veiligheid

Bij het streven naar goede kwaliteit op het bedrijf speelt ook de veiligheid van werknemers een rol. Sommige boomkwekerijen melden op hun website dat ze veiligheid en arbeidsomstandigheden belangrijk vinden. Andere bedrijven laten zich certificeren hiervoor.

Kijk op de website van MvdOever boomkwekerij bij kwekerij. Wat doet dit bedrijf om goede arbeidsomstandigheden van werknemers te realiseren?
Kijk op de website van MPS-QualiTree. Wat is het certificaat MPS Socially Qualified (MPS-SQ)?
Waarom zou een boomkweker dit certificaat willen behalen?

 

5. Opdracht: Keuring van spuitmachines en trekkers

De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) in Wageningen is een instantie die ervoor wil zorgen dat trekkers en spuitmachines die gebruikt worden in onder andere de boomkwekerij goed blijven werken en geen gebreken vertonen. Een boomkweker kan zijn spuitmachines en trekkers laten keuren bij een erkend keuringsstation. Vaak zijn dit landbouwmechanisatiebedrijven. Zie voor meer informatie de website van de SKL.

 

Waarom is het verstandig om de machines regelmatig te laten keuren door een erkend keuringsstation?
Probeer op de website van SKL uit te vinden welke machines verplicht moeten worden gekeurd.
Een keurmeester mag een aangeboden spuit alleen maar keuren als deze aan verschillende eisen voldoet. Zoek op waar een boomgaardspuit aan moet voldoen als de machine gekeurd moet worden.
Bekijk het volgende SKL-formulier. Waar was de veldspuit in eerste instantie op afgekeurd?

6. Opdracht: Bedrijfsrisico's boomkwekerij

Elk beroep brengt bepaalde risico's met zich mee, afhankelijk van wat je op een dag doet, welke bewegingen je maakt, met welke (gevaarlijke of lawaaiige) apparatuur je werkt, wat je inademt. Een uitgebreide lijst met de meest risicovolle activiteiten voor de boomkwekerij vind je op de Arbocatalogus voor de boomteelt. Ook voor elk soort baan op een boomkwekerijbedrijf staat er hier een lijst met beroepsziekten. Werknemers en werkgever moeten samen proberen de risico's zo klein mogelijk te houden.

 

Noem voor een leidinggevende functie (teeltchef) en een werknemer in de boomkwekerijsector (steksteke/oppotter) 3 bedrijfsziekten op die veelvuldig voorkomen. Je kunt bij je stage-adres navragen welke ziekten vaak voorkomen of bijvoorbeeld bij een fysiotherapeut of een huisarts in een gebied met relatief veel boomkwekers.
Zoek in de Arbocatalogus op hoe deze ziekten voorkomen kunnen worden.
Wat staat er verder nog meer in de arbocatalogus?

 

7. Opdracht: Test je kennis

Weet je genoeg over het veilig werken op een boomkwekerij? Klik in het linkermenu op Webquiz en test jezelf. Als je antwoorden fout zijn, klik dan op Tip en zoek op de website tot je het goede antwoord hebt.

 

8. Opdracht: Wat heb je geleerd?

Welke kennis en vaardigheden heb je geleerd in bovenstaande opdrachten? Kruis aan en vul verder aan op je antwoordvel:

0 informatie zoeken op internet

0 rapporteren en presenteren

0 samenwerken

0 kritisch lezen

0 ....................................................

0 ....................................................