WebQuiz Verkoopklaar maken van gewassen in de boomkwekerij (niveau 3/4)

- Test je kennis

 

Wat weet jij al van het voor de verkoop klaar maken van gewassen in de boomkwekerij? Er is hierover heel veel informatie op internet. Beantwoord onderstaande vragen en test je kennis.

 

1. Tegenwoordig worden steeds meer planten in containers geteeld. Deze vorm van telen heeft voordelen en nadelen. Welke van de volgende beweringen is waar?

  Het voordeel is dat het plantseizoen voor de klant veel langer is dan voor planten uit de volle grond; het nadeel is dat het teeltsysteem duurder is.
  Het voordeel is dat de planten sneller verwerkt kunnen worden dan in de volle grond; het nadeel is dat de planten alleen maar in het voorjaar kunnen worden geplant.
  Het voordeel is dat het telen op deze manier goedkoper is dan in de volle grond; het nadeel is dat de kwaliteit minder is.

 

2. Stamrozen worden tijdens het transport koel gehouden. De temperatuur tijdens het vervoer mag niet oplopen tot boven de 14°C. Mag je rozen vervoeren samen met rijpend fruit?

  Ja, er zijn geen bezwaren om ze in één vrachtauto samen te vervoeren.
  Nee, dat is niet toegestaan vanwege gevaar voor de volksgezondheid.
  Nee, rijpend fruit geeft een gas af dat de rozen te snel aanzet tot bloei.

 

3. Wat is een kuipplant?

  Een kuipplant is hetzelfde als een containerplant.
  Een plant die wordt geteeld in zeer grote containers die kuipen worden genoemd.
  Een plant in een kuip die zomers buiten staat maar in de winter vaak beschermd moet worden tegen vorst.

 

4. Steeds meer bomen worden in een container geleverd. Wat is het voordeel van die bomen?

  Consumenten kunnen bomen in een container het hele jaar door planten.
  De consument hoeft bomen in een container minder vaak water te geven.
  Bomen in container zijn veel goedkoper in aanschaf voor de consument.

 

5. Er wordt gevraagd om 25 Cotoneaster dammeri, P12 30. Dan moet je leveren:

  30 stuks Cotoneaster van 12 cm hoog in een pot met een omvang 25 cm.
  25 stuks Cotoneaster van 12 cm hoog, in een potmaat 30 cm.
  25 stuks Cotoneaster van 30 cm hoog, in een pot met een omvang 12 cm.

 

6. Veel producten uit een boomkwekerij worden met een kluit geleverd.

Als verpakking wordt vaak een gaaslap rond de kluit gebonden om de kluit steun te geven. Traditioneel wordt hier acryl en jute voor gebruikt. Met de komst van de ingaasmachine worden ook veel elastische netten gebruikt. Welke van de volgende beweringen is waar?
  Tijdens het planten moet de gaaslap altijd verwijderd worden.
  Acryl verteert snel en kan dus gewoon om de kluit blijven zitten tijdens het planten.
  Jute verteert snel en kan dus gewoon om de kluit blijven zitten tijdens het planten.

 

7. Stel, je bent teler van laanbomen. Op welke soorten klanten zou jij je gaan richten?

  1. particuliere afnemers
  2. professionele gebruikers
  3. institutionele gebruikers
  2 en 3 zijn juist
  1 en 2 zijn juist
  1 en 3 zijn juist

 

8. Klanten willen graag uniforme partijen heesters geleverd hebben. Wat betekent dat?

  Alle heesters hebben zoveel mogelijk dezelfde grootte en hetzelfde aantal knoppen.
  Alle heesters moeten gelabeld zijn met hetzelfde label.
  Alle heesters moeten van dezelfde soort zijn, de grootte mag echter verschillen.

 

9. Wat is nu precies een pothandje?

  Een hulpmiddel om een containerplant op te pakken zonder dat de pot van de kluit valt
  Een hulpmiddel dat ervoor zorgt dat potten makkelijker in de caroussel van de oppotmachine terecht komen
  Een hulpmiddel waarmee potten niet meer zomaar kunnen omvallen als ze op een containerveld staan

 

10. Kerstbomen worden bij de aflevering gesorteerd op ....

  kwaliteit, grootte en soort.
  kwantiteit, gewicht en hoogte.
  kwaliteit, kleur en gewicht.

 

11. Hoe noemt men deze verkoopverpakking?

  sixpack
  10-pack
  stekbak

 

12. Voor bepaalde planten die binnen de EU worden vervoerd, is een plantenpaspoort nodig. Waarvoor dient een plantenpaspoort?

  Een plantenpaspoort geeft aan uit welk land de plant komt en naar welk land deze mag worden geëxporteerd.
  Een plantenpaspoort geeft garanties dat de plant geen virussen, ziektes en insecten bevat.
  Op een plantenpaspoort staat precies welke aantastingen gevaarlijk zijn voor de plant, zodat de klant daar rekening mee kan houden.

 

13. Als je Ilex crenata 30-40 C2 moet leveren, dan:

  Lever je Ilex crenata, 30-40 cm hoog, in potten van 2 liter.
  Lever je Ilex crenata, 30 tot 40 stuks, in potten van 2 liter.
  Lever je Ilex crenata, 30-40 cm hoog, in potten van 0,5 liter.

 

14. Wat is de Codering Levend Groen?

  Een coderingssysteem voor sierteeltproducten die aan de kassa's van tuincentra en supermarkten gescand worden.
  Een streepjescodesysteem waardoor de planten op de veiling sneller verhandeld kunnen worden.
  Een systeem waarmee wordt nagegaan welke bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt in de teelt.

 

15. In de containerteelt werken verschillende boomkwekers met afdekmaterialen op de potten. Waarom worden deze materialen gebruikt?

  Om onkruid tegen te gaan én om uitspoeling van meststoffen te voorkomen.
  Om uitspoeling van meststoffen te voorkomen.
  Om onkruid tegen te gaan in de potten.