WebQuiz Vermeerderen van gewassen in de boomkwekerij (niveau 2)

- Test je kennis

 

Wat weet jij al van het vermeerderen van gewassen in de boomkwekerij? Er is hierover heel veel informatie op internet. Beantwoord onderstaande vragen en test je kennis.

 

1. Waarom zou je kiezen voor oculeren in plaats van enten?

  Op dikke onderstammen slaat oculeren meestal beter aan dan enten.
  Een ervaren persoon kan op een dag wel 5 keer zoveel oculeren als enten.
  Bij oculeren krijg je veel wildopslag die weggeknipt moet worden.

 

2. Waarop moet je letten bij het planten van geƫnte onderstammen bij fruitbomen?

  De entplaats moet bij fruitsoorten steeds boven de grond blijven en je moet de boom voorzichtig planten zodat de ent niet afbreekt van de onderstam.
  Je moet de boom voorzichtig planten zodat de ent niet afbreekt van de onderstam.
  De entplaats moet bij fruitsoorten steeds boven de grond blijven, anders kan de boom onvruchtbaar worden.

 

3. Wat is afleggen?

  Bij het afleggen leg je de toppen van stengels bij een struik onder de grond. Bij de top van de stengels vindt wortelvorming plaats, waarna er nieuw blad zal ontstaan boven de wortels.
  Bij het afleggen leg je de stelen van stekken onder de grond zodat er wortelvorming plaatsvindt.
  Bij het afleggen dek je stengels die al over de grond liggen of naar de grond zijn af te buigen, af met een laagje grond, waarna er wortelvorming plaatsvindt op de stengel.

 

4. Hoe heet deze methode van enten?

  Oculeren.
  Spleetent-methode.
  Plakgriffel-methode.

 

5. Wat is 'chipbudding'?

  Er wordt een tak afgelegd die is gaan wortelen aan de moederplant.
  Er wordt 1 oog op een onderstam geplaatst om te enten (oogenten).
  Er wordt een stuk van de tak afgesneden en in de grond gestoken om te wortelen.

 

6. Hoe gebeurt de vermeerdering van bos- en haagplantsoen?

  Stekken
  Enten
  Zaaien

 

7. Veel boomkwekers hebben een moerenhoek. Wat is dat?

  Een hoek van het perceel waar planten worden neergezet die gezaaid worden.
  Een plek waar de machines staan en waar reparaties worden verricht.
  Een plek met planten waar je stekken van kunt maken voor nieuwe planten.

 

8. Wie mag in Nederland het 'Plantenpaspoort' verstrekken, waarmee partijen zaad of jonge planten of bomen vrij verhandeld kunnen worden binnen Europa?

  De gemeente waar de zaadhandel is gevestigd.
  Het Productschap Tuinbouw.
  De keuringsdienst Naktuinbouw.

 

9. Bekijk de foto. Dit boompje (Salix = wilg) is vermeerderd door middel van .......

  enten
  stekken
  oculeren

 

10. Waarom worden de stekken in de koelcel geplaatst?

  Tegen het ontstaan van meeldauw.
  Zodat de groei stilstaat.
  Zodat ze snel wortels gaan vormen.

 

11. Wat is scheuren om planten te vermeerderen?

  Weghalen van delen waar al wortels aanzitten.
  Weghalen van delen zonder wortels, om te stekken.
  Weghalen van takjes voor het enten.

 

12. Hoe diep moet je een takje van een heester bij het stekken de grond in steken?

  5-7 cm
  1-2 cm
  3-4 cm

 

13. Wat is vegetatieve vermeerdering van planten?

  Dat is vermeerdering door middel van zaden.
  Dat is vermeerdering door middel van bijvoorbeeld stekken en enten
  Dan vermeerder je bosplantsoen om snel vegetatie op de plant te krijgen

 

14. Wat is het verschil tussen een zetmes en een oculeermes?

  Een zetmes is lang en smal, een oculatiemes kort en breed
  Een oculatiemes is lang en recht, een zetmes kort en gebogen
  Een zetmes is lang en recht, een oculatiemes kort en gebogen

 

15. Bij het planten van bosplantsoen moet je goed opletten hoe diep je plant. Kun je aan de plant zien hoe diep je moet planten?

  Ja, er is verschil in kleur op de overgang tussen de wortels en de stam.
  Nee, je zet de plant altijd tien centimeter dieper dan deze als zaailing stond.
  Nee, dat moet je bepalen door de de lengte van de wortels te meten.