Vermeerderen - niveau 3/4

1. Opdracht: Vermeerderingsmethoden - stekken, enten, zaaien

Kies 6 van onderstaande gewassen (foto's zie je onderstaand, nummers 1 t/m 12) en geef aan hoe je ze kunt vermeerderen. Denk aan scheutstek, houtstek, topstek, winterstek, afleggen, enten, oculeren, copuleren, zaaien.

 

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

10.11.12.

 1. Buxus
 2. Sneeuwbal (Viburnum)
 3. Haagbeuk (Carpinus betulus)
 4. Liguster (Ligustrum)
 5. Rododendron (Rhododendron)
 6. Esdoorn (Acer cultivar)
 7. Plataan (Platanus)
 8. Maagdenpalm (Vinca)
 9. Hertshooi (Hypericum)
 10. Vlinderstruik (Buddleja)
 11. Clematis
 12. Conifeer (Thuja)

Als je het niet weet, kun je zoeken op bijvoorbeeld de volgende websites:

2. Opdracht: Hoe kan een stek worden beworteld?

Zoek op internet informatie over hoe je een stek kunt bewortelen.

 

Beschrijf hoe je een stek kunt bewortelen en waar je op moet letten. Beschrijf in je verhaal in ieder geval wat de invloed is van:
 
 • luchtvochtigheid;
 • temperatuur;
 • stekmedium of substraat;
 • bemesting
op de beworteling en de hele plant.

 

Je kunt bijvoorbeeld de volgende websites hierbij gebruiken:

3. Opdracht: Vermeerdering

Bekijk het filmpje over stamrozen. Welke vermeerderingsmethode wordt hier gebruikt?
Welke handeling zie je op onderstaande foto en waar dient het voor?

 

4. Opdracht: Enttechnieken

Bekijk onderstaande diafilm van 8 dia's.

 

Welke enttechniek wordt hier gebruikt?
Beschrijf welke dingen je achtereenvolgens moet doen om te enten. Als je het niet weet, kijk dan bijvoorbeeld op de websites genoemd in de opdracht Vermeerderingsmethoden - stekken, enten, zaaien.

 

 


(diafilm gebaseerd op foto's van www.verbeek-boomkwekerijen.nl/)5. Opdracht: Enten in de praktijk

Doe deze opdracht met een groepje van 2-3 leerlingen. Zorg dat je een fototoestel hebt (of een telefoon met camera).

 

Ga naar buiten en zoek een jong boompje dat je mag stekken (maakt niet uit welk gewas). Laat 1 leerling stekken of enten maken volgens een bepaalde methode. De anderen moeten dit in beeld brengen in 3 tot 4 foto's die het duidelijkst tonen wat de belangrijkste handelingen zijn. Breng in de foto's in beeld:
 
 • het gereedschap;
 • de handeling;
 • de plaats op de plant waar je de handeling uitvoert.
Zet de foto's in je portfolio. Stuur ze ook op naar AgriHolland waar ze worden gepubliceerd op de pagina Vermeerdering - foto's van de techniek. Doe daarvoor het volgende:
 
 • Stuur een e-mail naar webquestagrihollandnl .
 • Voeg je foto's als bijlage toe.
 • Vermeld je naam (dit wordt bij de foto's gepubliceerd).
 • Vermeld op welke school je zit.
 • Vermeld welke techniek voor enten je in beeld hebt gebracht.
Binnen een week staan je foto's op het internet.

6. Opdracht: Gebruik stekkist en stekplaat

Zoek 3 leveranciers van een stekkist en een stekplaat op internet. Bekijk bij elke leverancier 1 stekkist of 1 stekplaat. Vergelijk de producten van de drie leveranciers op producteigenschappen, geschiktheid voor bepaalde gewassen en prijs. Kijk op internet voor de prijzen of vraag zo nodig prijzen op bij de leveranciers (via e-mail of telefonisch).

7. Opdracht: Test je kennis

Weet je genoeg van de vermeerdering van gewassen? Klik in het linkermenu op Webquiz en test jezelf. Als je antwoorden fout zijn, klik dan op Tip en zoek op de website tot je het goede antwoord hebt.

8. Opdracht: Wat heb je geleerd?

Welke kennis en vaardigheden heb je geleerd in bovenstaande opdrachten? Kruis aan en vul verder aan op je antwoordvel:

0 informatie zoeken op internet

0 rapporteren en presenteren

0 samenwerken

0 kritisch lezen

0 ....................................................

0 ....................................................