Verzorgen van de teelt - niveau 2

1. Opdracht: Welke verzorgingshandelingen zijn er nodig?

Kies 1 soort gewas uit:

 

Beschrijf zoveel mogelijk verzorgingshandelingen die bij dit gewas noodzakelijk zijn, vanaf kiemplant tot volwassen plant.


Als hulp bij het bedenken kun je kijken op internet. Kijk bijvoorbeeld op de volgende websites van boomkwekerijen:

2. Opdracht: Het planten en oppotten

Bij het planten en oppotten kun je verschillende machines gebruiken. Bekijk de 3 foto's A t/m C.

 

A. B. C.

 

Beschrijf wat de 3 machines doen. Als je het niet weet, zoek dan op onderstaande websites van leveranciers.

 

Hier staan links naar leveranciers van dergelijke machines. Bekijk minimaal 4 websites en zoek daar informatie over een plant- of oppotmachine.

 

Schrijf op je antwoordvel 4 leveranciers en welke oppotmachines zij leveren. Je mag ook een foto kopieren naar je antwoordvel.

3. Opdracht: Hulpmiddelen bij de teelt

Hieronder zie je foto's van enkele hulpmiddelen bij de teelt (A t/m I).

 

Beschrijf op het antwoordvel waar elk hulpmiddel voor dient. Weet je het niet, klik dan op de foto. Je komt dan op de website van de leverancier terecht. Daar kun je opzoeken waar het hulpmiddel voor dient.

 

 

A. B. C.

D. E. F.

G. H. I.

 

4. Opdracht: Containerteelt

Containerteelt is de teelt van planten in containers. Containers zijn zakken of potten die buiten op een met worteldoek bedekt terrein gezet worden.

 

Wat zijn de voordelen van containerteelt voor de kweker?
Wat zijn de nadelen van containerteelt voor de kweker?

 

Kijk als hulp bijvoorbeeld op de websites:

5. Opdracht: Snoeien

Bij de opkweek van heesters worden deze soms gesnoeid of gemaaid, om mooiere planten te krijgen. Bekijk wat er op onderstaande foto's is gebeurd.

 

 

Waarom is de laurierkers (Prunus laurocerasus) op deze foto's gemaaid?
Wat kun je met het afgeknipte blad nog doen?

 

Kijk zo nodig op Snoeien van heesters tijdens de opkweek.

 

 

 

6. Opdracht: Watergeefsystemen

Watergeven is in de pot- en containerteelt essentieel, maar ook lastig. Te weinig water geven geeft problemen, maar te veel water geven is ook niet goed voor de planten.

Lees de eerste twee alinea's van het artikel Weeggoot kan watergift optimaliseren uit De Boomkwekerij.

 

Wat zijn de nadelen van te veel water?
En wat zijn de nadelen van te weinig water?

 

 

In de boomkwekerij worden verschillende watergeefsystemen gebruikt.

 

Noem 4 systemen die voor containerteelt of voor de vollegrond worden gebruikt en vertel in het kort hoe ze werken.

 

Zo nodig kun je daarbij kijken op enkele van de volgende websites van bedrijven:

7. Opdracht: Wat doe je dagelijks op een boomkwekerij

Op een boomkwekerijbedrijf ben je een groot deel van de dag bezig met het verzorgen van de planten. Lees het stagedagboek van Pieter Kwakernaak maar eens. Hij is vierdejaars MBO-leerling en hield een dagboek bij van zijn stage op een boomkwekerij in Boskoop.

 

Welke handelingen met het gewas doet Pieter zelf in die stage? Noem er minimaal 6 (bijvoorbeeld enten, ...)

8. Opdracht: Test je kennis

Weet je genoeg van de verzorging van gewassen? Klik in het linkermenu op Webquiz en test jezelf. Als je antwoorden fout zijn, klik dan op Tip en zoek op de website tot je het goede antwoord hebt.

9. Opdracht: Wat heb je geleerd?

Welke kennis en vaardigheden heb je geleerd in bovenstaande opdrachten? Kruis aan en vul verder aan op je antwoordvel:

0 informatie zoeken op internet

0 rapporteren en presenteren

0 samenwerken

0 kritisch lezen

0 ....................................................

0 ....................................................