WebQuiz Verzorgen van de teelt in de boomkwekerij (niveau 3/4)

- Test je kennis

 

 

Wat weet jij al van het verzorgen van de teelt in de boomkwekerij? Er is hierover heel veel informatie op internet. Beantwoord onderstaande vragen en test je kennis.

 

 

 

 

 

1. Voor de bemesting zijn er allerlei methoden om de hoeveelheid mineralen in de bodem te meten. Maar hoe kun je als kweker meten of de mineralen in de bodem ook daadwerkelijk worden opgenomen door de plant?

  Door het uitvoeren van meerdere bodemanalyses per jaar
  Door met een EC-meter de hoeveelheid zouten in de bodem te meten
  Door middel van plantsapmetingen en bladanalyses

 

2. Wat is de functie van fotosynthese bij de plant?

  De plant zet glucose en koolstofdioxide om in zuurstof en water. Dit wordt gebruikt voor de verdamping zodat de plant kan groeien.
  De plant zet onder invloed van licht koolstofdioxide en water om in glucose en zuurstof. De glucose wordt gebruikt voor de groei van de plant.
  De plant maakt uit meststoffen glucose en koolstofdioxide. De meststoffen worden gebruikt bij de toename van bladgroen in de plant.

 

3. Geeft vaak sproeien van een gewas meer wortels?

  Bij vaak sproeien groeien de wortels zoals op plaatje B.
  Sproeien heeft geen invloed op de ontwikkeling van wortels.
  Bij vaak sproeien groeien de wortels zoals op plaatje A.

 

4. Waarom worden de stekken in de koelcel geplaatst?

  Tegen het ontstaan van meeldauw.
  Zodat ze snel wortels gaan vormen.
  Zodat de groei stilstaat.

 

5. Bij laanbomen kun je een rustige, gelijkmatige groei bereiken door niet teveel bemesting met stikstof. Waarom is dit belangrijk voor laanbomen?

  Bomen hebben dan minder last van insecten zoals haantjes.
  Bomen hebben dan minder last van schimmelziekten zoals meeldauw.
  Bomen hebben dan minder last van winterwortels.

 

6. Naast voordelen heeft het bewerken van de bodem ook nadelen. Welke?

  Bodembewerking zorgt ervoor dat de vruchtbare laag slechter bereikbaar wordt.
  Bodembewerking zorgt voor meer bodemleven, wat nadelig is voor de plant.
  Bodembewerking werkt onkruidgroei in de hand.

 

7. Afgelopen jaren zijn er steeds meer automatische knippers ontwikkeld voor het snoeien van coniferen. Hoeveel planten per minuut kan de knipper in het volgende filmpje snoeien?

Bekijk het filmpje van Ezendam.

  ongeveer 80
  ongeveer 50
  ongeveer 30

 

8. Wat zijn de voordelen van fertigatie?

  De gebruikte meststoffen voor fertigatie zijn goedkoper dan gewone meststoffen
  Je kunt de hoeveelheid kunstmest nauwkeuriger doseren
  Met fertigatie kun je per plant bekijken hoeveel mest deze nodig heeft

 

9. Laanbomen kunnen last hebben van bastscheuren. Om dit te voorkomen wordt de bast van sommige bomen met jute omwikkeld. Welke bomen hebben het meest last van bastscheuren en moet je dus omwikkelen?

  De bomen aan de rand van het perceel
  De bomen in het midden van het perceel
  De bomen die lange tijd niet verplant zijn

 

10. Waarvoor wordt dit apparaat gebruikt in de boomkwekerij?

  Injecteren van dierlijke mest in de grond.
  Injecteren van kunstmest in de grond.
  Injecteren van bestrijdingsmiddel in de grond.

 

11. Enkele boomkwekers gebruiken vierkant-ronde containers. Wat zijn de voordelen van deze bijzondere vorm potten?

  Er hoeft minder grond in de pot en de planten groeien beter.
  De potten zijn lichter en makkelijker op een kar te stapelen.
  De pot bevat meer grond en er passen meer potten op een kar.

 

12. Veel bos- en haagplantsoen wordt gebruikt in de bosbouw. Een aantal klanten vraagt om 'autochtoon materiaal'. Wat is dat?

  Planten die door Nederlanders zijn gezaaid.
  Planten die zijn opgekweekt uit zaad dat uit de streek zelf komt.
  Planten van zaad dat in het buitenland is opgekweekt.

 

13. Beregenen tijdens droge perioden bevordert de gewasgroei. Een tijdige beregening is een ‘must' maar te snel en te veel beregenen is niet goed. Wat is het nadeel van te veel beregenen?

  Dit veroorzaakt een stikstoftekort voor het gewas.
  Dit veroorzaakt verdroging van de grond.
  Dit veroorzaakt te snelle groei van het gewas.

 

14. Op welk moment van de dag vindt fotosynthese plaats bij de planten?

  Overdag, omdat de plant lichtenergie nodig heeft
  Dag en Nacht, zo lang de plant maar voldoende bladgroenkorrels heeft
  's Nachts, omdat de plant dan zijn suikers verbrand voor de groei

 

15. Maak de zin af: Van potmaat P9 wordt meestal overgepot naar ..............

  P11
  P10
  C1,5 of C3 liter